Home » De website Zutt

De website Zutt

Rond 1990 begon Petran Kerstjens  materiaal te verzamelen voor deze  stamboom of genealogie van de familie Zutt. De auteur, die via zijn vrouw verwant is met de familie Zutt, dacht daarbij meer aan een verhaal dan aan een register met namen en datums. Het zou een geschiedenis moeten worden van de familie Zutt: een beschrijving van wie onze voorvaderen Zutt waren, hoe ze leefden en werkten. Vandaar de ondertitel “Kroniek van een familie”. Vandaar ook de opname van talrijke portretten en vele foto’s, vooral van de gezinnen.  

De bedoeling was een uitgave in boekvorm. Daarvoor werd veel onderzoek gedaan in gemeentelijke en regionale archieven. Maar voor vele, vooral recentere gegevens, en vooral voor foto’s , was de auteur afhankelijk van de hulp van familieleden. Het onderzoek en de contacten via bezoeken en gesprekken, via telefoon, correspondentie en later email, vroeg veel tijd en dreigde vast te lopen. Na enige onderbreking werd het werk voortgezet in 2008, nu met medewerking van Christina de Jong, die via haar moeder afstamt van de Zutten.  Allengs deed zich de vraag voor, of er niet eerder gepubliceerd kon worden op het internet. Die mogelijkheid werd reëel, toen Henny Zutt, afkomstig uit Amsterdam, in 2011 bereid was om de “Kroniek van de familie Zutt” vorm te geven op een eigen website.  

Er zijn enkele pagina's die om reden van privacy kunt bekijken middels een gebruikersnaam en wachtwoord. Deze u kunt aanvragen door het contactformulier in te vullen en te versturen. Het betreft voornamelijk meer recente familie pagina's.

De site is nog  niet helemaal klaar. En de familiekroniek is nog niet af.  Sommige gegevens moeten nog gecorrigeerd, aangevuld  en beter geordend worden. Misschien kunt en wilt u ons helpen. Schroom niet om daarvoor gebruik te maken van het contact formulier.

Nog veel kan uitgezocht en ontdekt worden.  En straks is geschiedenis wat nu gebeurt ……

De auteurs: Petran Kerstjens, Christina de Jong, Henny Zutt

Powered by Family Tree PHP 1.2 © 2009-2010 Gerrit Veldman