Home » Tak A "Waarland" » Generatie IX - IXb - Petrus Johannes Zutt en Bregtje Groot

Generatie IX - IXb - Petrus Johannes Zutt en Bregtje Groot

Petrus (Piet) Johannes Zutt1, *Harenkarspel 16-10-1876, †Harenkarspel 18-2-1948,

zv Jan Zutt en Neeltje Bruin 

∞ (Harenkarspel 7-5-1900) Brigitte (Bregtje) Groot, *Oude Niedorp 20-3-1877, †Lutjebroek 18-3-1963,

dv Symon Groot en Trijntje 

Kinderen (allen * Harenkarspel):

1. Cornelia (Neeltje), *Alkmaar, 25-2-1902 4. Johanna (Joop), *Harenkarspel 24-10-1907
2. Trijntje, *Harenkarspel 22-2-1904 5. Johannes (Jan), *Harenkarspel 2-1-1909
3. Maria (Riek), *Harenkarspel 2-11-1905 6. Simon, *Harenkarspel 10-11-1910
  7. Brigitta Petronella (Bregje), *Harenkarspel 13-1-1918

Petrus Johannes werd geboren te Harenkarspel op 10-10-1876. Hij was eerst spoorwegarbeider, later landbouwer (BvRg). Hij trouwde 7 mei 1900 met Bregtje Groot, geboren in Oude Niedorp, die zich 21-3-1902 uit Alkmaar vestigde in Harenkarspel.

Ze kregen van 1902 tot 1910 zes kinderen, in 1918 nog een zevende. Ze woonden van 1910 tot 1948 aan de driesprong Veluweweg-Weelweg-Nieuwboersweg (zie foto).

Piet was een op en top tuinder. Hij was onberispelijk en rechtschapen. Hij werkte zo lang het dag was. Voor zijn gezin was hij in alles een voorbeeld (bidprentje). Piet overleed te Waarland op 18 februari 1948, tijdig voorzien van de heilige Sacramenten.  Bregtje was een zorgzame en liefdevolle moeder die in eenvoud en groot geloof, met woord en daad de haren voorging.... Zij werd oud. De ongemakken van de oude dag bleven haar niet bespaard, daarom was de dood voor haar geen moeilijke overgang naar een ander en beter leven (bidprentje). Zij overleed  op 18 maart 1963 in Huize St. Nicolaas te Lutjebroek en werd begraven op 21 maart, de dag nadat zij 86 zou worden, op het katholieke kerkhof te Waarland.   

De families Zutt-Groot en Groen bij gelegenheid van het huwelijk van Jan Zutt en Jansie Groen op 30 april 1937:

1. Jansie Groen; 2. Jan Zutt; 3. vader Piet Zutt; 4. moeder Bregtje Groot; 5. moeder Grietje Hoedjes; 6. vader Jan Groen; 7. Breggie Zutt; 8. Simon Zutt; 9. Gerard Langeveld; 10. Joop (later) Langeveld-Zutt; 11. Riek (later) Dekker-Zutt; 12. Willem Dekker; 13. Lies Groen, zus van de bruid; 14: Dirk Zutt, oom; 15. Trijntje (later) Bruin-Zutt; 16. Willem Ruiter; 17. Neeltje Ruiter-Zutt; 18. Maria Groot, vv Dirk Zutt; 19. Neeltje Bommer-Hoedjes, zus van Grietje; 20. Piet Hoedjes, vader van Grietje; 21. Anna Groen-Groot, zus van Bregtje. 

De foto is genomen vóór het ouderlijk huis Zutt-Groot

 

De kinderen:

1. Neeltje Zutt en Willem Ruiter

Cornelia (Neeltje) Zutt, *25-2-1902, †Wieringerwerf 29-5-1979

∞ (6-5-1925) Wilhelmus (Willem) Ruiter, *Oude Niedorp 16-12-1897; †Wieringerwerf  9-4-1979 ,

zv Arie Ruiter, (*1853, ( 31-5-1925) en Anna Bakker, (*1865, ( 19-4-1945)

Kinderen:

1. Adrianus Petrus (Arie), *Oude Niedorp 17-11-1926

2. Petrus Johannes Maria (Piet), *Waarland 8-9-1928

3. Andries, *Waarland 17-5-1930

4. Wilhelmus (Wim) *Waarland 16-12-1931

5. Johannes Wulfram (Jan) *Waarland 17-6-1933

6. Brigitta Anna (Git), *Waarland 2-1-1936

7. Anna Johanna (Annie), *Waarland 20-1-1938

Neeltje trouwde in 1925 met tuinder Willem Ruiter uit Oude Niedorp. Na 2 jaarverhuisden ze met hun zoontje Arie naar Waarland (Weelweg 3).  

Daar werden nog zes kinderen geboren. In 1942 trokken ze als agrariërs naar de Wieringermeer. Daar vonden ze aan de Schervenweg hun vaste stek, hoewel ze na de onderwaterzetting in 1945 hun heil moesten zoeken in Waarland. Al in 1946 keerden ze terug, maar moesten zich nog vijf jaar behelpen met een noodwoning. Rond 1970 begon Willem zijn bedrijf langzaam af te bouwen en in 1971 verhuisde hij met Neeltje naar de Marsstraat.

Ze overleden kort na elkaar in 1979 en werden in Wieringerwerf begraven.

De Kinderen:

1. Arie (*1926) werd controleur N.A.K.  in Zaden en Aardappelen. Hij trouwde met Anna Neefjes  uit Wervershoof; ze kregen 4 kinderen.

2. Piet (*1928) werd tuinder in Waarland; hij trouwde met Sjaan Wagenaar uit Medemblik; 4 kinderen.

3. Andries (*1930) werd verzekeringsadviseur. Hij trouwde met Irma van Bunderen; 5 kinderen.

4. Wim (*1931) trouwde met Bep Steenvoorden uit Breezand. Ze vertrokken naar Ierland, waar Wim bedrijfsleider werd van een landbouwbedrijf; ze kregen 4 kinderen.

5. Jan (*1933) werd bloembollenkweker. Hij trouwde met Frederika Nierop, assistente boekhouder. Hij is nu hobbyboer in Wieringerwerf. 

6. Git (*1936) trouwdde met Aris van Schagen bloembollenkweker te Wieringerwerf; 4 kinderen.

7. Annie (*1936) trouwde met B.J.M. Reyers, landbouwer te Wieringerwerf; 3 kinderen.

2. Trijntje Zutt, en Cor Bruin

Trijntje Zutt, *22-2-1904, vertrok in 1931 naar Oude Niedorp. 

Ze trouwde met Cor Bruin en woonden woonden te Zijdewind, waar Trijntje een kruidenierswinkeltje runde. Ze hadden geen kinderen.

Trijntje kwam elke week met een fiets vol boodschappen: twee tassen en een kist er bovenop en aan het stuur ook nog twee tassen! Bij weer en wind, door regen en sneeuw van Zijdewind naar Waarland. Daar woonde de meeste familie, bij wie ze haar nering kon afzetten. Ze was een sterke en energieke, maar ook aardige vrouw (gegevens familie).  

3. Riek Zutt en Willem Dekker

Maria (Riek) Zutt, *Waarland 2-11-1905, †Alkmaar 27-4-1974

∞ (Waarland 3-5-1927) Wilhelmus (Wilm) Dekker, *23-6-1905, (13-5-1974  

zv Andreas (Andries) Dekker (* Hhw 2-8-1870; ( Waarland 16-6-1949) en Elisabeth Leek (*30-10-1872; ( 1-1-1942)2                          

Kinderen:

1. Elisabeth Brigitta ( Lies) , * 14-2-1928, ( 16-10-1999

2. Petrus Andreas (Piet), *19-12-1930, ( 7-3-1981

3. Brigitta Elisabeth (Brigit), *23-9-1932

4. Maria (Riet), *3-3-1934

5. Cornelia Catharina (Corry), *16-9-1935

6. Andreas Petrus (André), *9-10-1938

7. Johannes (Jan), *23-3-1939

8. Theodorus (Theo), *16-10-1940

9. Wilhelmus (Wim), *6-6-1944

10. Catharina Jozefina (Tiny), *3-10-1940  

Riek trouwde in 1927 met Willem Dekker. Ze hadden een tuindersbedrijf in Waarlanden daarbij was Willem loonploeger. Het was hard werken om het grote gezin in de crisisjaren te onderhouden. Moeder Riek werd vaak geholpen door tante Joop die kleren maakte en door  tante Breggie. Vakantie was er niet bij al konden ze later genieten van een Rijnreis.

Toen ze 65 werden trokken ze in een mooi huis in het dorp, maar ze genoten er slechts drie jaar van. Ze overleden op 68-jarige leeftijd kort na elkaar.

De kinderen:

1. Lies (*1928) trouwde met tuinder Arie Zut *8-4-1921 (zv Johannes Zut, *Nw Niedorp

28-2-1891, en Cornelia Moras, *Oude Niedorp 4-5-1888). Ze kregen 4 kinderen.

2. Piet (*1930), bleef vrijgezel; hij was aardappelselecteerder.

3. Brigit (*1932), trouwde met veehouder en bollenkweker Jan Wessels; ze kregen 1 kind.    

4. Riet (*1934), trouwde met vrachtwagenchauffeur Frans Koomen (*8-9-1934); 3 kinderen.

5. Corry (*1935), trouwde met tuinder Piet Bruin (*24-7-1932); ze kregen 3 kinderen. 

6. André (*1938) werd tuinder; hij trouwde met Nel Mooij (*13-2-1944); 4 kinderen.

7. Jan (*1939) werd tuinder; hij trouwde met Maria Beemsterboer (*19-6-1941); 3 kinderen. 

8. Theo (*1940) werd kok in Schagen; hij trouwde met Ans Jonker (*14-2-1941); 2 kinderen.

9. Wim (*1944) werd vrachtwagenchauffeur; hij trouwde met José op de Kamer; 3 kinderen.

10. Tiny (*1940)  werkte als verkoopster bij V&D.

4. Johanna (Joop) Zutt en Gerard Langevelt

Joop Zutt, *24-10-1907, trouwde op 18-10-1946 te Harenkarspel met Gerard J. A. Langevelt. Hij was bloembollenkweker in Voorhout. Ze hadden geen kinderen. Ieder jaar kwamen ze een paar keer bij de familie in Waarland, vooral omstreeks de verjaardag van oma. Rond 1970 verkochten ze het bedrijf en gingen wonen in Wieringerwerf. Ze hadden er nog een paar mooie jaren, maar moesten tenslotte hun intrek nemen in het verzorgingstehuis Maria Mater in 't Veld, waar ze overleden.  Hun nalatenschap ging voor een groot deel naar goede doelen.

5. Johannes (Jan) Zutt, *2-1-1909, volgt Xd

6. Simon Zutt, *10-11-1910, †17-4-1985.

Hij bleef vrijgezel. Hij had een tuindersbedrijfje aan de Zwarteweg in t Veld, maar woonde met zijn moeder aan de Weelweg in Waarland. Later verbleef hij in Sabinahof, waar hij overleed. 

7. Bregje Zutt en Joh Broersen

Brigitte Petronella (Bregje) Zutt, *13-1-1918; †Waarland 6-2-1994

∞ (Harenkarspel 19-6-1942) Johannes (Joh) Broersen, *10-7-1917, †8-5-1980          

zv   en                           

Kinderen:

1. Antonius Petrus (Ton), *21-6-1944

2. Petrus Johannes (Piet), *3-7-1946

3. Jacobus Adrianus (Jack), *8-11-1949

4. Simon Johannes (Siem), *3-6-1951

5. Johannes Brigitta Maria (Jos) *24-4-1954   

Breggie trouwde met tuinder Johannes Broersen.Ze gingen wonen aan de Weelweg,waar ook hun vijf zonen werden geboren. Eind jaren vijftig zocht Johannes, zoals vele anderen, werk bij de Hoogovens, waar hij 25 jaar in dienst bleef. Hij overleed in mei 1980.   

Breggie leefde voor haar gezin; ze hield van mensen om haar heen en van haar tuintje met de bloemen. In 1994 zag ze op tegen een heupoperatie, maar ze overleed voor het zo ver was.   

De kinderen:

1. Ton heeft samen met zijn vrouw, Joke Blom, een slagerij in 't Veld; ze hebben vier kinderen.

2. Piet had samen met zijn vrouw Gitta Tijm een cafetaria in Blaricum. Ze werken er nu nog in het weekend bij hun zoon. Ze hebben twee kinderen.

3. Jack is onderhoudstechnicus en niet getrouwd; hij woont in het ouderlijk huis.

4. Siem is slager in Spierdijk. Hij was getrouwd met Rika Slagter; ze kregen 3 kinderen.

5. Jos werkt als slager bij zijn broer Ton. Hij is getrouwd met Annelies Urszem; ze hebben drie kinderen.

[1] BvRg Harenkarspel, Gzkrt 1920.

[2] Ze trouwden 29-4-1894. In Waarland is een Andries Dekkerweg (oostelijk verlengde van de Speketerweg).

 

Powered by Family Tree PHP 1.2 © 2009-2010 Gerrit Veldman