Home » Tak A "Waarland" » Generatie IX - IXa - Jan Zutt en Aafje Dekker

Generatie IX - IXa - Jan Zutt en Aafje Dekker

Jan Zutt1 , *Harenkarspel 9-12-1866, ? W-Blokker 5-11-1947,

zv Jan Zutt en Neeltje Bruin

∞ (Oude Niedorp 24-5-1893) Aafje Dekker, *Oude Niedorp 6-1-1867, †Harenkarspel 8-5-1946,

dv Klaas Dekker en Maartje Sneekes

Kinderen (allen * Harenkarspel):

1. Jan (Johannes), *23-5-1896, †Alkmaar 28-8-1940

2. Maria, *1-12-1897  

3. Nicolaas Johannes, *29-1-1899, †19-1-1944

4. Cornelia (Neeltje), *8-6-1902

5. Arie (Adrianus), *27-9-1903, †6-3-1996

Jan werd geboren te Harenkarspel op 9-12-1866. Toen hij trouwde, was hij arbeider, later landbouwer.

Hij trouwde ca 1898 met Aafje Dekker die zich 20-5-1896 uit Oude Niedorp vestigde in Harenkarspel.

Ze woonden aan de Hogebrugweg2, waar ze vijf kinderen kregen

Jan was landbouwer maar verdiende ook wat bij, bijvoorbeeld als hulpkoetsier bij Wolfswinkel. 

Toen hij eens als koetsier kennis maakte met een paar leden van het polderbestuur van de Rietkuil( liep dat uit op een aanstelling als rietmeester(. Hij moest daarvoor toezien op de bouw, de kwaliteit, de oogst en aflevering van het riet. 

Hij huurde de rietscheerders en kocht zelfs een grote ijzeren schuit. Het betekende veel werk maar ook extra inkomsten3.

Jan overleed als weduwnaar te West Blokker in  Huize Bethlehem op 5 november 1947 en werd te Waarland begraven op 8 november4.

 

 

 

 

 

 


De kinderen:

1. Jan Zutt, *23-5-1896, †Alkmaar 28-8-1940 volgt Xa

2. Maria Zutt en Arie Mak

Maria Zutt, *1-12-1897; † Blokker 8-12-1988 ∞ (Harenkarspel 23-5-1918) Adrianus (Arie) Mak, *Hensbroek 8-12-1892, 

( Blokker 18-1-1970, zv Klaas Mak (64 j.) en Trijntje Smid (Obdam), landbouwer

1. Nicolaas (Nico), *Obdam 18-4-1919;( Blokker 9-8-1957 2. Johannes (Jan), *Blokker 25-3-1920 † Blokker 21-1-1969
3. Afra, *Blokker 7-6-1922 4. Cornelis (Cor), *Blokker 15-9-1923
5. Adrianus (Arie), *Blokker 26-1-1925 6. Catharina (Tiny), *Blokker 24-7-1926
7. Cornelia (Nelly), *Blokker 22-9-1928 8. Joannes (Joop), *Blokker 29-8-1933
9. Jacobus (Koos), *Blokker 28-1-1935 10. Bernardus (Ben), *Blokker 9-5-1937
  11. Leonardus (Leo), *Blokker 28-6-1939

Maria trouwde in 1918 met Arie Mak te Wester Blokker. 

Arie was een markante persoonlijkheid5 .

Hij begon met Maria een tuindersbedrijf in Obdam, maar toen zijn gezondheid hem parten speelde, kocht hij een café met bodedienst in Blokker. In 1937 verkocht hij de zaak en hij werd kassier van de Rabobank en kort er na betaalmeester van de Veiling "Op Hoop van Zegen" te Blokker. Drie zoons en een dochter assisteerden hem.Hij was ook penningmeester van het kerkbestuur en medeoprichter van het bejaardenhuis (St. Joseph.In 1943 kocht hij nog enkele fruitbedrijven die hij verpachtte. 

De kinderen:

1. Nico (*1919) trouwde met Gerda Komen; 4 kinderen.

 2. Jan (*1920;) trouwde met M. de Natris; 1 kind.

 3. Afra (*1922) trouwde met Arnold van Kerkhof; 2 kinderen; ze hadden twee cafetaria(s. 

 4. Cor (*1923) trouwde met Nicoletta Roemer; 4 kinderen; fruitteler.

 5. Arie (*1925) trouwde met Erna Westemeyer; 2 kinderen; ging naar de USA en werd bedrijfsmanager.

 6. Tiny (*1926) trouwde met Jan Veldhuis; 3 kinderen; hij was veilingdirecteur.

 7. Nelly (*1928) trouwde met Piet Veldhuis; 6 kinderen; had bedrijf in zonneschermen.

 8. Joop (*1933) trouwde met Wil Berkeveld; 2 kinderen; hij was directeur Rabobank.

 9. Koos (*1935) trouwde met Emmy Appelman; 3 kinderen; had een koffiehuis in Amsterdam.

10. Ben (*1937) trouwde met Ineke Ebbing; 3 kinderen; in- en exportbedrijf.

11. Leo (*1939) trouwde met Sjoukje Seinstra; 2 kinderen; cafetaria in Den Helder. 

 

3. Nicolaas Johannes, *29-1-1899,  †19-1-1944, volgt Xb

4. Neeltje Zutt en Willem Dekker

Cornelia (Neeltje) Zutt, *Harenkarspel 8-2-1927

∞ (1e: 8-2-1927) Willem Dekker, *Harenkarspel 9-4-1903, †Waarland 3-8-1975

zoon van 

∞ (2e: 24-5-1932) Cornelia Catharina Bekker, *23-6-1909 †Tuitjenhorn 17-10-2000

De kinderen (uit 2e huwelijk):

1. Reintje Cornelia (Rensje) Dekker, *2-3-1933, †Harenkarspel 2-2-1934

2. Petrus Henricus, (Piet) Dekker, *8-6-1934; †Harenkarspel 10-2-1943

3. Regina Cornelia (Rens) Dekker , *20-5-1935; †Alkmaar 19-6-1974

4. Henricus Petrus (Henk) Dekker, * 25-9-1936; ∞ 15-11-1962 Els Venneker. 

5. Wilhelmina Susanna (Wil) Dekker, *11-2-1938;  ∞ (1e) Wim Mooy; ∞ (2e) Nic

6. Wilhelmus Theodorus (Willem) Dekker, * 28-11-1940; ∞ Coby Mooy

7. Theodorus Franciscus (Theo) Dekker, * 5-4-1942; †Harenkarspel 14-6-1994

8. Cornelius Anthonius (Cor) Dekker, * 7-10-1943, ∞ (Niedorp 31-7-1978) Ria Tesselaar

9. Cornelia Maria (Lia) Dekker, *17-8-1945, ∞ Simon Schuyt

10. Elisabeth Maria (els) Dekker, *24-9-1948, ∞ Ton Bes

 

Ze woonden in Waarland. Neeltje overleed kort na haar huwelijk zonder kinderen. Willem hertrouwde met Cornelia Bekker; ze kregen tien kinderen.

5. Adrianus Zutt, *27-9-1903, †6-3-1996, volgt Xc

[1] BvRg Harenkarspel, Gzkrt.


[2] D11, daarna 16, daarna 18a.


[3] Zie Arie en Joop Zutt in Toendertoid, nr 4, mei 1994, p. 11vv.


[4] Bidprentje.


[5]Zie: West Friesland Oud en Nieuw 1999, pag.

 

Powered by Family Tree PHP 1.2 © 2009-2010 Gerrit Veldman